Tepelne odolný 650°C

Vhodný pre diely na automobiloch a motocykloch, ktoré
sú vystavené vysokým tepltám, ako napr: výfuky, motory
kotle, záhradné grily až do teploty 650°C. Odolný voči
poveternostným vplyvom a opotrebovaniu.

Vlastnosti

Aplikácia:

Autodiely vystavené vysokým teplotám, motory, záhradné grily, kotle

Výhody produktu:

Vysoká tepelná odolnosť do 650°C
Odolný voči poveternostným vplyvom
Neobsahuje ťažké kovy: olovo, kadmium, chróm

Základné spojivá:

Silikónové živice

Aplikácia striekaním:

1 priečna vrstva cca.7 μm

Doba schnutia:

Zaschnutý proti prachu po 30 min
Farba tvrdne iba pri tepltách nad 250°C
Pomaly zahrievať

Preľakovateľný:

Rovnakým produktom: kedykoľvek

Štruktúra vrstvy:

Nie je nutná žiadna predbežná úprava základnými farbami a dodatočná úprava ďalšími
vrchnými a transparentnými lakmi.

Poznámka:

Farba tvrdne iba pri tepltách nad 250°C